A-Ö Webbindex

Fred och säkerhet

peacekeep ny II

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var syftet när man skrev FN-stadgan 1945 och fredsfrågorna är allt jämnt ett av FN:s allra viktigaste arbetsområden. FN arbetar för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten genom att förhindra konflikter, hjälpa parter involverade i konflikter att sluta fred, genomföra fredsbevarande operationer och skapa förutsättningar som möjliggör bevarandet av freden.

FN:s säkerhetsråd har det primära ansvaret för internationell fred och säkerhet, medan generalförsamlingen och generalsekreteraren innehar viktiga, kompletterande roller tillsammans med andra FN-kontor och FN-organ. FN upprätthåller den internationella freden och säkerheten bland annat genom: förebyggande diplomati och medling; fredsbevarande; fredsbyggande; bekämpning av terrorism; och nedrustning.

FN har således genom åren bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskningar av spänningar, förebyggandet av konflikter och stopp för strider. Organisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd. FN har även spelat en viktig roll vid lösningen av några av de mest långdragna konflikterna under senare år.

non violence resizedTill höger ser du skulpturen ”Non-violence” av den svenske skulptören Karl Fredrik Reutersvard. Skulpturen står utanför FN:s högkvarter i New York.

 

Fakta:

 

Läs mer på engelska:

 

Senaste artiklar

75 sätt som FN gör skillnad: Främjar kvinnors rättigheter...

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: Jämställdhet är grundläggande i mänskliga...

75 sätt som FN gör skillnad: Tar ledningen i...

FN:s 75-årsjubileum - 75 sätt som FN bidrar till skillnad: Som världens enda universella globala...

Internationella dagen mot tobak: Tobaksindustrin måste stoppa manipuleringen av...

I samband med Internationella dagen mot tobak lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) en ny informationskampanj riktad...

75 sätt som FN gör skillnad: Hjälper näringslivet 33/75

FN:s 75-års jublieum - 75 sätt som FN gör skillnad:  Förhållandet mellan FN och det...

Resolution 1325: En nyckel till långvarig fred

Fredsbevarande arbete har under lång tid formulerats av och för män, och under alldeles...

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19