75 sätt som FN gör skillnad: Stärker internationell lag

Varje vecka publicerar vi en eller två korta berättelser för att visa hur FN gör skillnad i världen och för att fira att FN fyller 75 år 2020!

Över 560 multilaterala avtal – om mänskliga rättigheter, terrorism, transnational kriminalitet, flyktingar, nedrustning, handel, om havet och mycket annat, har blivit framförhandlat med hjälp av FN.

FN har bidragit till utvecklingen av folkrätten som är central för att främja internationell fred och säkerhet samt ekonomisk och social utveckling. Folkrätten är central i konventioner, avtal och anpassning. Många av de avtalen som FN har bidragit till har lagt grunden för de lagar som stater förhåller sig till varandra och är grundläggande för den internationella arenan. Arbetet FN gör på detta område får inte alltid lika mycket uppmärksamhet, men påverkar människors liv över hela världen.