Fyra internationella temaår uppmärksammas under år 2008

FN har utlyst fyra internationella år för år 2008. De fyra teman som skall uppmärksammas är planeten jorden, potatisen, sanitet samt språk.

Målet med det internationella språkåret är att betona språkets betydelse för olika gruppers och individers identitet samt för en fredlig samexistens. Generalförsamlingen har uppmanat alla medlemsstater och FN:s sekretariat att arbetar för att bevara och försvara världens alla olika språk.

Internationella potatisåret gör oss medvetna om potatisens och jordbrukets betydelse i kampen mot svält, miljöförstöring och fattigdom.

Målet med det internationella året för planeten jorden är att skapa nya och mera effektiva sätt att utnyttja all den forskning och kunskap som världens forskare har och på så sätt bidra till att jorden bevaras för kommande generationer. Under året kommer man att ordna evenemang och utbildningstillfällen samt lägga grunden för ett nytt vetenskapsprogram som fokuserar på ny forskning. Man strävar även till att göra vetenskapliga rön och forskningsresultat mera kända bland beslutsfattare, media och allmänheten.

Omkring 2,6 miljarder människor lever utan tillgång till grundläggande sanitet. I utvecklingsländerna släpps 90 procent av avloppsvattnet orenat ut i vattendrag, vilket gör drickvattnet oanvändbart. Omkring 42 000 människor dör varje vecka till följd av sjukdomar som de fått på grund av smutsigt vatten eller bristande sanitet.  Målet med året är att lyfta fram frågan on sanitet och främja arbetet för att nå millenniemålen, att halvera antalet människor som saknar tillgång till bra sanitet före år 2015.

Mera om internationella språkåret.
Mera om internationella potatisåret
Mera om internationella året för planeten jorden

Mera om internationella året för sanitet.