Generalförsamlingen godkände 17-procentig ökning av nuvarande FN:s budget

FN:s generalförsamling godkände på julaftonen en nästan 17 procentig ökning av FN:s nuvarande budget för åren 2008-2009. Ökningen från 4,17 miljarder till 4.87 miljarder innehåller bland annat en summa på 500 miljoner ämnat för fredsoperationen i Darfur.

Samtidigt slogs summan 4,87 miljarder även fast som en riktlinje för budgeten för åren 2010-2011. Den budgeten kommer att diskuteras på generalförsamlingens 64:e session som inleds in September 2009.

Läs mera.