Övergivna fraktfartyg markerar ny, hårresande trend i smugglingen av migranter

Fraktfartyg, dock ej relaterat till artikeln. Fto: Flickr / magro_kr / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Fraktfartyg, dock ej relaterat till artikeln. Fto: Flickr / magro_kr / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

5.1.2015 – Ankomsten av ännu ett övergivet fartyg med omkring 450 migranter ombord pekar på en ”kontinuerlig och oroväckande situation” som EU-regeringar inte längre kan ignorera, säger Vincent Cochetel, Europachef för FN:s flyktingorgan UNHCR.

De övergivna skeppen markerar en ny trend, konstaterade Cochetel och betonade det akuta behovet av samordnad europeisk aktion på Medelhavet, kombinerat med större ansträngningar för att rädda de utsatta och erbjuda lagliga alternativ till de riskfyllda resorna.

Han upprepade även sin oro gällande den avslutade Mare Nostrum –operationen eftersom inga ersättande mekanismer för närvarande finns tillgängliga.

Triton, den europeiska gränsbevakningens (Frontex) kustbevakningsoperation, fokuserar främst kustövervakning och opererar endast inom 30 mil från Italiens kust. Den nedlagda Mare Nostrum –operationen bedrev däremot proaktivt räddningsarbete och täckte 27 000 sjömil.

”Utan säkrare vägar till Europa för migranter, kan vi inte minska på riskerna och farorna vi idag ser på haven”, sade Cochetel.

FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson har även han uttalat sig gällande den nya ”förskräckliga trenden”. Han beskrev situationen som det senaste cyniska kapitlet i den pågående tragedin på Medelhavet som resulterat i 3000 rapporterade dödsfall under 2014, jämfört med 700 under 2013.

Ezadeen är inte det första spökskepp som bogserats till Italien. Den 31:a december räddades omkring 970 migranter, varav största delen var flyktingar från Syrien, från skeppet Blue Sky M som även det övergivits av besättningen och lämnats på autopilot.

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: IOM beklagar nedskärningar i räddningsoperationer – Norden deltar i ny gränsövervakningsoperation
Artikel: Tragedin på Medelhavet måste få ett slut

Artikel: Frontex möter anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter
UNRIC:s faktablad om Syrien
UNHCR:s artikelserie om de överlevandes vittnesmål
UNRIC:s nyhetsbrev om migranter
Artikel: Sveriges gömda barn
Artikel: Var sjunde människa är en migrant