Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella aidsdagen den 1 december 2005

Under de tio senaste åren har världen gjort stora framsteg i kampen mot aids. Vi har också gett stora löften och nu har tiden kommit för att hålla dem. Jag tror att vi kan det.

Idag kan vi använda omkring åtta miljarder dollar om året för satsningar på aids i utvecklingsländer – jämfört med 300 miljoner dollar för tio år sedan.

Idag leds de nationella aidsinsatserna av statschefer, regeringar själva, eller dess ombud, i 40 länder.

Idag är aids ett vanligt samtalsämne i generalförsamlingen och i säkerhetsrådet.

Vi ser nya tecken på framsteg i nästan varje del av världen.

Vi har verkliga bevis för att aids är ett problem som har en lösning.

Vi har klara handlingsplaner för att kunna hejda och vända spridningen av aids.

Vid FN-toppmötet i september 2005 förpliktade sig ledare att implementera aids-deklarationen från 2001 fullt ut, genom att öka ansträngningarna för att förhindra, behandla, vårda och stödja så att alla personer utan undantag har tillgång till dessa livräddande program. Nästa år kommer vi att granska framstegen av implementeringen av deklarationen.

Det är dags att erkänna att även om vårt svar har lyckats inom vissa områden, är det fortfarande lång kvar innan vi kan få bukt med epidemin. Det är dags att erkänna att vi måste göra mycket, mycket mer om vi ska uppnå Millenniemålet om att hejda och börja vända utvecklingen av aids fram till 2015. Den uppgiften berör oss alla. Att stoppa spridningen av aids är inte bara ett Millenniemål i sig själv; det är en förutsättning för att uppnå de flesta andra.

Låt oss idag klargöra att det är dags att hålla löftet. På årets internationella aidsdag ber jag er alla att göra gemensam sak med mig i den uppgiften.