Det gyllene sädesslagets år

20.2.2013 – Quinoa, eller inkornas gyllene sädesslag som det också kallats, har sakta men säkert klättrat högre och högre upp på den internationella marknaden – inte bara för dess höga näringsvärde, men även för de många olika sätt det kan tillagas på. Denna okrönta Andernas drottning får äntligen den status den är värd då FN har utlyst 2013 som det internationella året för quinoa.

Det internationella året kommer att lanseras på FN:s högkvarter i New York idag, där FAO:s direktör José Graziano da Silva och Boliviens president Evo Morales, kommer att närvara.

Quinoa har alltid ingått i Andernas matsedel, och har även blivit allt populärare på tallrikar runtom i världen. Som en del av det internationella året för quinoa, har experter inom såväl livsmedelssäkerhet, jordbruk och nutrition strävat till att arbeta tillsammans för att säkra att traditionella odlare kan hålla takt med den ökande efterfrågan.

Quinoan har klassats som en så kallade ”super food” på grund av dess motståndskraft och variation. Det finns mer än 1 800 sorter av quinoa som kan odlas under varierande och även svåra omständigheter. Speciellt i områden som hotas av klimatförändring och naturkatastrofer, är tålighet en mycket uppskattad egenskap i vilket sädesslag som helst.

Näringsinnehållet är mycket högt jämfört med vanliga sädesslag. Quinoan har innehåller viktiga aminosyror som lysin, samt kalcium, fosfor och järn.

Efter att ha skördats, behandlas quinoan för att dess yttersta skal, som består av bittra saponiner, skall avlägsnans. Quinoan brukar tillredas på samma sätt som ris och kan användas i många olika maträtter.

Internationella året för quinoa föreslogs av Bolivien, med stöd av flera olika sydamerikanska stater samt FAO, och antogs av FN:s generalförsamling i december 2011. Konferensen noterade quinoans exceptionella näringsrikedom, dess mångsidighet och anpassningsmöjligheter, samt dess potentiella bidrag till kampen mot hunger och undernäring.

Officiell hemsida: www.aiq2013.org