Generalsekreterarens budskap på 60-års jubileet för FN:s fredsbevarande insatser

29 maj 2008

I år sammanfaller firandet av den Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal med 60-års jubileet för FN:s fredsbevarande insatser. För sex årtionden sedan upprättade Säkerhetsrådet vår första fredsbevarande insats. De flesta fredsbevarare kom från ett fåtal europeiska och Amerikanska länder och de var huvudsakligen obeväpnade män som bevakade vapenstillestånd.

Sedan dess har fredsbevarandet blivit FN:s flaggskepp. Idag finns över 110 000 kvinnor och män utplacerade på konfliktområden runt om i världen. Det kommer från närmare 120 länder, vilket är ett rekord och ett tecken på det förtroende som FN:s fredsbevarande insatser åtnjuter. Fredsbevararna kommer från stora och små länder, från rika och fattiga, vissa kommer från länder som själva plågas av krig. De kommer från olika kulturer och hämtar med sig med olika erfarenheter,  beslutsamheten att skapa fred förenar dem alla. Vissa går klädda i uniform men andra är civilpersonal deras uppgifter handlar om mycket mer än övervakning.

De tränar poliser, avväpnar tidigare soldater, stöder valarbete och hjälper till att bygga upp landets institutioner. De bygger broar, reparerar skolor, hjälper människor som drabbats av översvämningar och skyddar kvinnor från sexuellt våld. De upprätthåller de mänskliga rättigheterna och främjar jämlikhet mellan könen. Tack vare deras arbete når livsviktig humanitär hjälp fram till de behövande och ekonomisk utveckling kan börja.

Under det gångna året har jag besökt fredsbevarare i Afrika, Asien, Mellanöster och i den karibiska övärlden. Jag har sett hur flyktingar har återvänt hem, hur barn har återgått till skolor och hur medborgare åter kan leva trygga med ett fungerande rättsystem. Jag har sett hela samhällen lyftas från förstörelse och få en ny start med hjälp av fredsbevararna. I Haiti, Liberia och i Demokratiska republiken Kongo har de blå hjälmarna skapat lugn för att en bräcklig fred skall kunna slå rot.

Men arbetet skulle inte vara möjligt utan samarbete med regionala organisationer. Afrikanska Uunionen och FN sänder för första gång en gemensam styrka till Darfur. I grannländerna Chad och Centralafrikanska republiken samarbetar vi med Europeiska Unionen

Men än hälften av våra medlemsländer bidrar med trupper och poliser till de fredsbevarande operationerna och det är vi tacksamma för. Ett speciellt tack går till de största bidragsgivarna Pakistan, Indien, Bangladesh, Nigeria och Nepal. Sammanlagt bidrar dessa länder med nästan hälften av all fredsbevarande personal.

Jubileet är ett tillfälle att fira men även ett tillfälle att minas kolleger som dött. Under dessa sex årtionden har över 2400 män och kvinnor gett sina liv för fred. Enbart ifjol förlorade vi 87 modiga individer.  

De är alla hjältar. Idag lovar vi att se till att deras uppoffring aldrig skall glömmas och att det viktiga arbete som de blå hjälmarna utför skall fortsätta så länge som de behövs.

Ban Ki-moon
FN.s Generalsekreterare