Generalsekreterarens budskap på den internationella ungdomsdagen

12 augusti 2010

I år utgör den internationella ungdomsdagen startskottet på det internationella ungdomsåret som firas under temat dialog och ömsesidig förståelse.
 
Dagens utmanande sociala och ekonomiska situation berättigar ett särskilt fokus på de unga. Av unga i åldern 15-24 år lever 87 % i utvecklingsländer. Den globala ekonomiska krisen har drabbat de unga oproportionerligt svårt, de har förlorat sina arbeten, har svårt att hitta ens ett lågbetalt jobb och har inte längre samma tillgång till utbildning. Nu när ekonomin börjar stabiliseras måste de ungas behov sättas främst.

Detta är en moralisk och utvecklingsmässig nödvändighet. Men det utgör också en möjlighet, de ungas energi kan få igång stapplande ekonomier. Jag blir ofta inspirerad av de ungas godhet, deras talang och idealism. De gör en viktig insats för att utrota fattigdomen, hindra spridningen av smittsamma sjukdomar, för att bekämpa klimatförändringarna och för att nå millenniemålen. Jag uppmanar alla medlemsländer att öka sina investeringar i unga människor så att dessa kan uträtta ännu mera.

Under det internationella ungdomsåret kommer Förenta Nationerna att tillsammans med olika ungdomsorganisationer lyfta fram behovet av ökad dialog och förståelse mellan generationer, kulturer och religioner. I en värld där olika människor och olika traditioner kommer allt närmare varandra är det mycket viktigt att unga människor lär sig lyssna uppmärksamt, förstå andra, erkänna olika åsikter och lösa konflikter. Det finns få saker som är viktigare än att främja dessa färdigheter och att undervisa unga människor om de mänskliga rättigheterna. För det är de unga som är våra framtida ledare och viktiga samarbetspartners idag. Vi måste också bekräfta att de äldre generationerna kan lära sig en hel del av de ungas erfarenheter och exempel i en värld där allt fler kopplar upp sig på Internet.

När vi nu inleder det internationella ungdomsåret, låt oss bekräfta och fira det de unga kan göra för att bygga en säkrare och rättvisare värld. Låt oss stärka vårt arbete för att inkludera de unga i lagstiftning, program och beslutsfattande som gagnar både deras och vår framtid.

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon