Generalsekreterarens budskap på FN-dagen 24 oktober

alt

altOm några dagar blir vi sju miljarder människor på denna planet. Vissa säger att jorden är överbefolkad. Jag vill påstå att vi är sju miljarder starka.
Det har skett betydande framsteg i världen sedan Förenta Nationerna föddes för 66 år sedan. Vi lever längre, fler av våra barn överlever och allt fler lever i fred, i demokratier och rättsstater.

Under detta dramatiska år har vi sett hur människor runt om i världen försvarat sina fri- och rättigheter.  Men alla dessa framsteg är hotade av den ekonomiska krisen, ökad arbetslöshet, ökade orättvisor och klimatförändringarna.

Det är alltför många människor som lever i rädsla. Alltför många människor som tror att deras regeringar och den globala ekonomin inte längre kan erbjuda det nödvändiga.

I dessa osäkra tider finns det bara en lösning: ett gemensamt syfte.

Globala problem kräver globala lösningar.

De tvingar alla stater att handla enat med en gemensam agenda för världens folk.

Det är Förenta Nationernas uppdrag.

Att bygga en bättre värld.

Att inte lämna någon efter.

Att skydda de fattigaste och mest utsatta i den globala fredens och sociala rättvisans namn.

På denna speciella dag, låt oss erkänna att Förenta Nationerna behövs mer än någonsin. Att vi alla, i denna allt mer sammankopplade värld, har något att ge och vinna på att arbeta tillsammans.

Lår oss enas, all sju miljarder, för det gemensamma globala goda.

 

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon