Global sårbarhet till känna genom små önationer

Marovo-lagunen vid Salomonöarna. Foto: FN / Eskinder Debebe

Marovo-lagunen vid Salomonöarna. Foto: FN / Eskinder Debebe

3.9.2014 – Enligt uppskattningar av FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC skulle en temperaturhöjning på 4 grader Celsius kunna höja havsytan med så mycket som en meter innan 2100. Detta scenario skulle betyda att många små önationer (SIDS, Small Island Developing States) som Kiribati, Maldiverna, Marshallöarna och Tuvalu skulle bli obeboeliga.

Dessutom riskerar SIDS-öarna att lida oproportionerligt mycket av klimatförändringens konsekvenser i form av väderrelaterade katastrofer samt minskad tillgång på dricksvatten, fisk- och skaldjur.

Önationerna och FN har därför samlats för en stor FN-konferens på Samoa för att diskutera klimatförändring och den kommande post-2015 utvecklingsagendan.

”Då vi närmar oss slutstadiet av den kommande utvecklingsagendans utformning för 2015 och framöver, erbjuder denna konferens de små önationerna en chans att göra sina röster hörda och involveras ytterligare i processen”, sade konferensens generalsekreterare Wu Hongbo.

Utmaningarna de små önationerna möter är på många vis en illustration över vad resten av världen har att vänta. Konferensen på Samoa är därför även en verklig uppvärmning inför FN:s globala klimattoppmöte som kommer att gå av stapeln i New York den 23:e september. Toppmötets syfte är i sin tur att bereda vägen för såväl nationella statsledare som företags- och industrivärlden inför ett bindande klimatavtal år 2015.

”Slogan för konferensen på Samoa är ”island voices, global voices”. Öarnas angelägenheter är våra allas angelägenheter. Då vi ser på världen genom deras ögon, ser vi de utmaningar vi alla står inför. Genom att åtgärda de hot önationerna möter, utvecklar vi samtidigt verktygen för en mer hållbar utveckling runtom i världen”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Att skapa hållbar utveckling och en grönare tillväxt i länder med liten eller ingen tillgång till modernare och fördelaktigare energikällor är inte lätt. Dessutom tampas önationerna med energipriser som är bland de högsta i världen. Men trots detta har många önationer börjat utveckla hållbara energi-initiativ i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP som svar på de klimatutmaningar de möter.

”Klimatförändringen berövar de små önationerna deras rätt att existera”, sade Seychellernas president James Michael. ”Vi måste rädda vår gemensamma framtid, tillsammans.”