”Gris idé” kampanjen lanserad för att minska på matsvinn

pig

pig

Matsvinnsexperten Tristram Stuart , Feeding the 5000-teamet och kocken Thomasina Miers lanserade kampanjen ”Gris idé” under Världsmiljödagen som ett nytt initiativ för att använda matavfall som föda för grisar.

 

För att utmärka Världsmiljödagen lanserar Gris idé -teamet en ny kampanj vid Stepney City Farm, en stadsbondgård i London, där 8 grisar primärt kommer matas med juridiskt tillåtet matavfall.

Förutom att avleda juridiskt tillåtet matavfall som är olämplig som människoföda, stöder kampanjen hävandet av EU förbudet för att använda matavfall som grisföda.  

Världsmiljödagens tema för i år, matsvinn och hållbar konsumtion, visar klart att vi måste ändra på vår syn på mat och hantering av avfall i hela systemet för att skydda vår planet och alla dess organismers hälsa.

För tillfället matas grisar med mat som människor kunde äta, vilket obönhörligt höjer matpriset (för både människor och grisar), ökar trycket för världens matleverering och ökar global hunger. En stor andel av Europas boskapsfoder är soja, producerad i Syd-Amerika där regnskog huggs ner i alarmerande takt. 97% av världens sojaproduktion används som djurfoder och Europa importerar 40 miljoner ton sojamjöl varje år.

Somliga supermarketar och större matåterförsäljare har förstått problemet med matsvinn och har börjat sända sina bageriprodukter och frukter för att användas som djurfoder. Företag kan spara stora summor pengar genom att bli av med sitt överskott på det här viset. I stället för att matåterförsäljarna betalar från 60£ till över 100£ per ton för att bli av med sitt matavfall, vilket kostar Europas matindustri miljontals pund varje år, är en del lantbrukare till och med villiga att betala matåterförsäljare för detta billigare foderalternativ. En matproducent i England rapporterade inbesparningar på över 100 000 £ i året genom att sälja sitt brödavfall som djurfoder för 20 £ per ton i stället för att betala en anaerob smältningsanläggning 80 £ per ton för att omhänderta avfallet.