Generalsekreterarens budskap på den intenationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering,

21 mars 2009

Den 21 mars 1960 sköts 69 fredsamma demonstranter ned av polisen i den sydafrikanska staden Sharpeville då de protesterade mot passlagarna, och många fler skadades. Reaktionerna runt om i världen blev starka. Genom att utse 21 mars till den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering ville FN:s generalförsamling fördöma rasismen och ära minnet av alla dem som dödades i massakern. 

Sedan händelserna i Sharpeville har apartheidsystemet i Sydafrika avvecklats. Många länder har slopat rasistiska lagar och vanor och vi har, med hjälp av den internationella konventionen mot rasdiskriminering, byggt upp ett internationellt system för att bekämpa rasism. Konventionen har ratificerats av så gott som alla länder men trots det är det alltför många individer, regioner och samhällen som tyngs av rasismens orättvisor och stigma.

I april kommer regeringar och representanter för det civila samhället att samlas i Genève för en uppföljning av världskonferensen mot rasism som hölls i Durban år 2001. Under åren som gått sedan den första konferensen, har vi sett ett ökande antal rapporter om hat och fördomar, delvis förenat med terrorism och ökad migration. Uppföljningskonferensen är ett bra tillfälle att dela erfarenheter, identifiera goda åtgärder och enas i kampen mot rasism. Rasism existerar i alla länder och jag uppmanar alla länder att arbeta tillsammans för att bekämpa den.

Den första artikeln i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna bekräftar, att ”alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”. Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering påminner oss om vårt gemensamma ansvar för att främja och skydda dessa rättigheter. Tillsammans måste vi arbeta ännu hårdare för att få slut på rasdiskriminering och främlingshat var de än inträffar. 

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare