Generalsekreterarens budskap på Världsvattendagen

22 mars 2008

I år sammanfaller Världsvattendagen med det Internationella året för sanitet. Bägge ger oss en orsak att ta itu med en kris som påverkar fler än en tredjedel av människorna på jorden.

Var tjugonde sekund dör ett barn till följd av dålig hygien och brist på rent vatten och omkring 2,6 miljarder människor lider av dåliga sanitära förhållanden. Det innebär, att otroliga 1,5 miljoner unga människor går en alltför tidig död till mötes på grund av någonting som vi kan förhindra.

Dålig hygien, brist på sanitära lösningar och rent drickvatten bidrar till en fruktansvärd global dödssiffra. De som överlever har små möjligheter att leva ett hälsosamt och produktivt liv. Barn, speciellt flickor, tvingas stanna hemma från skolan för att det saknas toaletter, och sjukdomar som orsakats av dålig hygien hindrar vuxna från att arbeta.

Då FN:s millenniemål antogs år 2000 var målet att halvera antalet människor som lever under dåliga sanitära och hygieniska förhållanden och saknar tillgång till rent vatten före år 2015. Men vi ligger långt ifrån målet. Experter har uppskattat att 2,1 miljoner människor kommer att sakna tillgång till goda sanitära faciliteter år 2015. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, kommer länderna söder om Sahara inte att nå målet före år 2076. 

Det har skett framsteg, men utvecklingen hämmas av den snabba befolkningstillväxten, den omfattande fattigdomen, bristen på investeringar och mest av allt: avsaknaden av politisk vilja.

Bara den rätta viljan finns, finns det gott om åtgärder som det internationella samfundet kan vidta. FN:s kommission för hållbar utveckling listade år 2005 ett antal ingripanden men syfte att trygga en framgångsrik process, och den utpekade även regeringarna i de drabbade länderna som primärt ansvariga för lösa problemen. Kommissionen uppmanade till internationellt samarbete för att nå en politik som kan främja utvecklingen, öka de ekonomiska resurserna samt för att bidra med teknologi till de länder som behöver hjälp.

Om vi antar utmaningen kommer de positiva resultaten att handla om betydligt mycket mer än bara tillgång till rent vatten. Varje dollar som investeras i vatten och sanitet ger ungefär sju dollar i vinst i form av ökad produktivitet. Och det är utöver de omätbara vinsterna som minskad fattigdom, förbättrad hälsa och bättre levnadsstandard innebär.
Världsvattendagen ger oss en möjlighet att lyfta fram dessa problem, men låt oss i år inte bara tala om saken utan låt oss gå ett steg lägre och kräva åtgärder som har en betydande inverkan på människors liv.