Generalsekreterarens hälsning på internationella dagen för läskunnighet

Temat för den internationella dagen för läskunnighet i år, är hälsa och läskunnighet och syftet är att belysa den centrala roll läskunnigheten har för att förbättra hälsoförhållanden i hela världen. 

Det finns flera viktiga länkar mellan läskunnighet och hälsa. Att kunna läsa och skriva är viktiga verktyg, de hjälper kvinnor och män att skaffa nödvändiga kunskaper och få ett bättre självförtroende, vilket i sin tur gör att de kan förbättra sin hälsa. Barn som uppfostrats av läskunniga kvinnor har större chanser att växa upp välmående och att få en utbildning. Läskunnighet gynnar inte bara individers hälsa utan också familjer och hela samhällen.

Hälsovård och undervisning kan lyftas fram samtidigt. Det har till exempel visat sig vara en god idé att dela ut information om barnens skolgång till föräldrar samtidigt som de besöker läkarmottagningar. Läskunnighetsprogram som fokuserar på hälsovård kan visa sig vara ovärderliga för att skapa och upprätthålla en hälsosammare värld.

I år är vi halvvägs inne i FN:s årtionde för läskunnighet (åren 2003-2013). Men ändå finns det omkring 774 miljoner vuxna som inte kan läsa och skriva, två tredjedelar av dessa är kvinnor. Över 72 miljoner barn går inte i skola. Dessa siffror påminner oss om allt det arbete som återstår för att försäkra alla människors rätt till undervisning och läskunnighet.

I år är vi också halvvägs till år 2015 då FN:s  Millenniemål för fattigdomsbekämpning skall vara genomförda. Ett av målen är att uppnå grundskoleutbildning för alla – det första steget för läskunnighet. Högre nivåer av läskunnighet skulle stöda arbetet för att förbättra mammors och barns hälsa, för att bekämpa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar samt för att nå övriga Millenniemål. Läskunnighet stöder utveckling, bidrar till att bekämpa fattigdom ge människor utsikter, samtidigt är läskunnighet också viktigt för att främja jämställdhet och stöda en hållbar miljöutveckling.

Den globala utmaningen för att främja läskunnighet är överväldigande. Det är en utmaning som vi alla måste ta. Regeringar, FN organisationer, internationella organisationer, den privata sektorn, samhället, lokala grupper och individer kan alla göra en insats, vi kan alla vara en del av lösningen.

Genom att ge människor insikter i all läsa och skriva ger vi dem kunskap och makt och det är vitalt för att främja utveckling och hälsa. Så låt oss idag, på internationella dagen för läskunnighet, fördubbla våra insatser för att förbättra läskunnigheten i hela världen och på så sätt arbeta tillsammans för att nå det slutliga målet – att alla kan läsa och skriva.

8 september 2007

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon