Givarkonferens: 1 miljard dollar utlovade till afghaner

Photo: UNICEF

FN:s generalsekreterare António Guterres hyllade på måndagen det betydande internationella ekonomiska stöd som utlovats till det afghanska folket efter ett möte i Genève. Beslutet nästan fördubblade den ursprungliga summan på 606 miljoner dollarna som tidigare tillskrivits Afghanistan.

”Idag har vi redan hört klart mer än 1 miljard dollar i löften… Det representerar ett taksprång i förhållande till det internationella samfundets ekonomiska engagemang gentemot det afghanska folket”, säger Guterres.

FN:s biståndschef Martin Griffiths bekräftade under mötet att totalt mer än 1,2 miljarder dollar i humanitärt- och utvecklingsbistånd hade utlovats.

En ”livlina” för afghaner

”Finansieringen kommer att utgöra en livlina för afghaner som saknar dessa tjänster; för små barn som riskerar akut undernäring; för de många kvinnor och flickor som kan förlora sin tillgång till reproduktiv hälsovård och mycket mer, säger Griffiths, chef för FN:s kontor för humanitära frågor, OCHA.

FN-chefen upprepade vikten av att säkerställa att biståndet inte sker på bekostnad av de framsteg som skett för kvinnor och minoriteter i Afghanistan under de senaste 20 åren.

Medan det akuta stödet har fokuserat på tillhandahållande av nödhjälp för att avvärja en större humanitär kris i landet, varnade Guterres för att akutbistånd ”inte kommer att lösa en eventuell kollaps av Afghanistans ekonomi. Vi vet att risken är enorm och att det är en akut brist på kontanter,” säger Guterres.