Klimatkonferens i Wien inledde höstens klimatmöten

Deltagarna i FN:s klimatkonferens i Wien enades under veckoslutet om att ett antal internationella verktyg är nödvändiga för att effektivt kunna möta klimatförändringarna.

Över 900 delegater från regeringar, icke-statliga organisationer och media deltog i konferensen som fungerade som ett förberedande möte inför två omfattande klimatkonferenser senare i höst. Målet med dessa konferenser är att få fram ett nytt multilateralt klimatavtal för perioden efter år 2012 då Kyotoavtalet löper ut.

Konferensdeltagarna diskuterade bland annat hur man kan minska på utsläppen genom att spara energi på ett kostnadseffektivt sätt.

Mera information om FN:s ramverkskonvention om klimatförändring UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Mera information om höstens två klimatkonferenser, 24 september i New York och  3-14 december på Bali.