Hungersnöd väntar hälften av Syriens befolkning

En kvinna som halvligger på gatan utanför nedgångna byggnader
Foto: OCHA

En genomsnittlig månadslön i Syrien täcker för närvarande ungefär en fjärdedel av en familjs matbehov, säger FN:s livsmedelsprogram World Food Program. Detta belyser det akuta behov av ökat humanitärt bistånd som landet brottas med. Utöver de förödande effekterna av de jordbävningar som inträffade nyligen, har de genomlevt en 12 år lång konflikt.

Cirka 12,1 miljoner människor, mer än 50% av befolkningen lever för närvarande i ovisshet om när och varifrån de får nästa måltid. Ytterligare 2,9 miljoner lever i riskzonen för hungersnöd. Under tiden visar nya data att undernäring är på väg att stiga, med hämmande undernäring, ofta relaterad till moderskapet, som nu dessutom når aldrig tidigare skådade lägstanivåer.

”Bombning, fördrivning, isolering, torka, ekonomisk kris och nu jordbävningar av svindlande proportioner. Syrierna är anmärkningsvärt motståndskraftiga men det finns en gräns för vad människor kan stå ut med”, säger Kenn Crossley, WFP:s chef i Syrien. ”När säger världen att det är nog?”

En man på gatan
Foto: OCHA

Jordbävningarna den 6 februari inträffade när livsmedelspriserna i Syrien redan skjutit i höjden. De standardlivsmedel som WFP använder för att spåra livsmedelsinflation har nästan fördubblats i pris på 12 månader och är 13 gånger dyrare än för tre år sedan. Den uppåtgående trenden förväntas fortsätta.

Ett land som brukade vara självförsörjande i livsmedelsproduktion rankas nu bland de sex länder som innehar världens största livsmedelsosäkerhet, med stort beroende av livsmedelsimport, skadad infrastruktur, höga bränslekostnader och förhållanden påverkade av torka har minskat Syriens veteproduktion med 75 procent.

WFP tillhandahåller livsmedelsbistånd till 5,5 miljoner människor över hela landet. Sedan jordbävningen inträffade norra Syrien har WFP nått 1,7 miljoner offer för jordbävningarna, inklusive människor som redan är mottagare av månatlig mathjälp.

En familj i ett fallfärdigt hus
16 familjer, ursprungligen från Marret Al-Numans landsbygd söder om Idleb, bor nu i en skadad skola i staden Binish. Foto: OCHA.

Men en finansieringskris för WFP i Syrien hotar att begränsa biståndet, precis när människor behöver det mest. WFP kräver brådskande minst 450 miljoner USD för att bibehålla biståndet för över 5,5 miljoner människor över hela Syrien under resten av 2023. Detta inkluderar 150 miljoner USD för att stödja 800 000 människor drabbats av jordbävningen i sex månader.

Utan tillräckliga resurser måste WFP drastiskt minska antalet förmånstagare som det betjänar från juli och framåt, vilket lämnar miljontals människor i djup nöd utan mathjälp.

”Världen har nu glömt oss. Det är vad vi hör från många syrier, och det är en stark påminnelse om att vi måste göra mer, säger WFP:s regionala direktör för Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa Corinne Fleischer. ”Vi behöver pengarna för att fortsätta att tillhandahålla mat till miljontals familjer – tills syrierna kan mätta sig själva igen.”