Inte längre nålen i höstacken

diabetes

diabetes

14 november 2013- Diabetes, som tidigare varit mindre vanligt är idag ett stort hälso- och utvecklingsproblem. 371 miljoner människor på jorden lever med diabetes och ytterligare 280 miljoner människor är i hög risk att utveckla sjukdomen. År 2035 uppskattas siffran med människor som lever med sjukdomen ha ökat till 592 miljoner.

Om dessa siffror känns förbluffande, så har du rätt. Typ 2-Diabetes är en global folkhälsokris som hotar ekonomin i alla länder, men speciellt i utvecklingsländer.

Sjukdomen drivs av den snabba urbaniseringen, näringsförändring och en allt mer stillasittande livsstil. Epidemin har växt parallellt med den globalt ökande övervikten.

Sjukdomen var en gång en sjukdom för människor i väst, nu har typ 2-diabetes spridits till varje land i världen. Sjukdomen som en gång var en ”sjukdom av rikedom” återfinns nu allt oftare bland de fattiga. Sjukdomen som en gång var en vuxensjukdom och nästan okänd hos barn, har nu i och med barndomsfetma blivit alltför vanlig på barnläkarens mottagning.

Idag finns 60 procent av världens population i Asien. Emellertid överensstämmer inte mängden överviktiga människor med mängden diabetesfall. Indien, till exempel har låg överviktnivå men ett högt antal typ 2-diabetes.

Värlsdagen för diabetes uppmärksammas varje år den 14 november och engagerar miljontals människor i diabetes och ökande av medvetenhet kring sjukdomen.

Årets kampanj, ”Diabetes: skydda vår framtid”, inspirerar och engagerar lokala samhällen för att föra fram och distribuera utbildning, förebyggande budskap och ordna aktiviteter för att förstärka erkännande bland allmänheten att diabetes är en global hälsorisk med allvarliga och långvariga konsekvenser som påverkar oss alla.

Diabetes och dess komplikation går i stort sett att förhindra och det finns billiga, effektiva ingripanden tillgängligt. För att hindra den eskalerande epidemin borde primärt förebyggande, genom uppmaningar att leva och äta hälsosamt, vara en prioritet inom politiken.