A-Ö Webbindex

Israel säger att Hamas är ansvarigt för civilt lidande

Israel har avvisat Sydafrikas anklagelser om att de har brutit mot den internationella konventionen mot folkmord i och med invasionen av Gazaremsan.

Under den andra dagen av offentlig utfrågning vid Internationella domstolen berättade den israeliska advokaten Tal Becker för domstolen att även om det civila lidandet var ”tragiskt”, försökte Hamas ”maximera civil skada på både israeler och palestinier, även om Israel försöker minimera det”.

Sydafrika, sade han, ”har tyvärr lagt fram en djupt förvrängd fakta- och rättsbild inför domstolen, [och] hela dess fall är beroende av en medvetet kurerad, dekontextualiserad och manipulativ beskrivning av verkligheten angående de pågående fientligheterna”.

Internationella domstolen i Haag, en interiörbild
Israels försvar presenterar sina argument. Foto: ICJ

Sydafrika hävdar att Israel bryter mot folkmordskonventionen från 1948, som båda staterna har undertecknat, och där länderna förbinder sig att förhindra att folkmord sker.

En dom kan ta åratal

Sydafrika citerar uppflammande uttalanden i dokument som lämnats till domstolen från israeliska tjänstemän där de säger att det ”utgör en tydlig direkt och offentlig uppmaning till folkmord, som har passerat okontrollerat och ostraffat.”

En dom i rättegången kan ta år att komma fram till. För närvarande förväntas domstolen endast besluta om huruvida Israel ska beordras att följa de provisoriska åtgärderna, främst att avbryta sin kampanj i Gaza, medan fallet är under övervägande.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19