Koflikten i Jemen skördar offer i tysthet

15.7.2014 – Under den senaste veckan har våldet ökat i Amran-området i Jemen. Al Houthi, en shiagruppering som kämpat emot sunni- och salafistfrupperingar, tog kontroll över byn Amran förra veckan efter flera veckors stridigheter.

Al Houthi har kämpat motr regeringens styrkor sedan 2004 i vad som beskrivs som ett inbördeskrig i landet. Efter att vapenvilan kollapsade förra veckan, har stridigheterna åter tagit fart.

Enligt rapporter är de senaste stridigheterna de våldsammaste hittills, och har redan haft förödande konsekvenser för skolor, sjukhus, infrastruktur och civila bosättningar. En skola har ödelagts och minst 9 skolor och sjukhus har tagits över av de stridande och används som vapenförråd eller baracker. Mer än 200 civila, däribland barn och kvinnor, har dödars och flera hundra sårats sedan början av juli.

Begränsad framkomlighet har försvårat de humanitära insatserna och gjort det svårt att bekräfta informationen gällande stridigheterna. Uppskattningsvis 30 000 människor inom Amran-området har flytt och mer än 500 000 människor (50 % av Amrans  befolkning) har påverkats av striderna.

Jemens långa och brokiga historia har präglats av kolonialism och maktkamper. Efter drygt 20 år av konflikter, spända relationer men även förhandlingar, enades tillslut Nord- och Sydjemen under fredliga former 1990.

En del av motsättningarna mellan de norra och södra delarna av Jemen finns dock kvar. De senaste åren har missnöjet i söder växt och flera våldsamma demonstrationer har ägt rum. Våldsamheter har även förekommit i norra Jemen som sedan 2004 krävt tusentals liv.

En annan oroande faktor är att en ny al-Qaida-gren bildades i landet i början av 2009. Striderna mellan denna al-Qaida-gren och regeringstrupper har eskalerat kraftigt sedan 2011 och krävt tusentals dödsoffer. USA har kraftigt utökat sina drönarattacker i Jemen för att bekämpa al-Qaida.

Vid sidan om oroligheterna i norr och i söder har även andra problem blivit allt mer akuta. Jemens viktigaste exportprodukt är olja, men den beräknas ta slut innan 2020. Än mer problematiskt är den akuta vattenbristen som råder i landet.
Den 11:e juli krävde FN:s säkerhetsråd att al Houthis rebeller, tillsammans med alla andra stridande parter, lägger ned sina vapen.

”Jag är djupt oroad för de civilas säkerhet”, sade FN:s humanitära koordinator i Jemen, Johannes Van Der Klaauw, i ett uttalande förra veckan. ”Alla stridande parter har ett delat ansvar att se till att civilbefolkningen inte lider av striderna och att de som påverkats av konflikten tryggt kan förflytta sig till säkrare områden.”

Närmare 15 miljoner människor i Jemen – mer än hälften av den totala befolkningen – är i behov av någon form av humanitärt bistånd i år. FN och dess samarbetspartners har lanserat en responsplan på 592 miljoner dollar, som idag förblir jämmerligt underfinansierad.

UNRIC:s faktablad om Jemen
http://www.unric.org/en/unric-library/27107
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/yemen.pdf