Norden stöder Ukraina, hänvisar till Baltikum

Nordiska rådets session i Akureyri på Island. Foto: Norden.org

Nordiska rådets session i Akureyri på Island. Foto: Norden.org

Maj 2014 – Det nordiska rådet har uttryckt sitt stöd för den demokratiska processen i Ukraina.

Brytande mot tidigare traditioner har det Nordiska rådet lagt Ukraina på agendan under en temasession för hållbar hushållning av naturresurser i april som gick av stapeln i Akuyreyri  på  Island. Det fanns enhällighet över partigränserna gällande det faktum att Ukrainas situation utgör ett orosmoment även för det nordiska samarbetet.

Försvars- och utrikespolitik är inte en formell del av det nordiska samarbetet, men det hindrar inte att relaterade teman tas upp. Under temasessionen fördes en intensiv debatt gällande det nordiska rådet och hur det bäst kunde visa sitt stöd för demokratiseringsprocessen i Ukraina.

”Vi står inför en unik världssituation, och en unik situation för oss”, sade årets president för Nordiska rådet Karin Åström i sitt öppningstal.

I sessionens deklaration betonades de nordiska ländernas åminnelse av 200 år av gemensam fred. Enligt det Nordiska rådet behöver Ukraina ”upprätthållande av internationell lagstiftning, demokrati och mänskliga rättigheter.”

”Nordiska rådets stöder Ukraina I dessa processer baserade på landets långa historia av stöd för demokrati och rättsamhälle. Precis som de nordiska länderna stödde Baltikum två årtionden sedan, stöder norden nu demokrati i Ukraina.”

Ett flertal talare belyste det historiska perspektivet och jämförde händelseförloppet i Ukraina med något som inte skådats sedan det andra världskriget. ”Vi försvarar inte en försvarsunion eller en utrikespolitisk union, utan ett samfund av gemensamma värden som fungerar på grund av en gemensam tro på grundläggande, offentlig internationell lag”, sade Hans Wallmark, rådets vice-president.

Det nordiska samarbetet som föddes ur skuggorna av det andra världskriget och det efterföljande kalla kriget, har visat att demokrati och fredligt samarbete främjar människors friheter och nationers utveckling. Norden har bedrivit viktig dialog med parlamentariker och andra nätverk i Ryssland under flera år.

”Det är av största vikt att denna dialog främjas och uppråtthålls så långt som möjligt, sade Bertel Haarder, dansk liberal. ”Vi kan visa hur en öppen dialog är en fundamental rättighet och frihet i ett demokratiskt samhälle.”