Fem internationella dagar för tolerans och fred

Foto: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Allison Stillwell Young / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

21.3.2014 – Idag firar vi hela fem internationella FN-dagar! Utöver världspoesidagen och den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, markerar dagen även tre relativt nya teman, nämligen den internationella dagen för Nowruz, den internationella Downs syndrom-dagen, och den internationella dagen för skogar och träd.

Nowruz dansare i Astana. Flickr / Ken and Nyatta / 2.0 Generic (CC BY 2.0) Den internationella dagen för Nowruz utlystes av generalförsamlingen år 2010. Den har sitt ursprung i den över 3000 år gammal persisk tradition. Nowruz markerar vårens första dag (ordet självt betyder passande ”ny dag”) och firas av över 300 miljoner människor runtom i världen. Denna vårens festival spelar en stark roll och symboliserar ömsesidig respekt samt fredens och grannsämjans ideal. ”Jag hoppas alla människor kan utnyttja dagen till att reflektera över naturens skönhet, löftet om kommande vår och kulturens kraft för främjandet av fred”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Ett år efter att Nowruz uppmärksammades i FN-kalendern, fick den sällskap av en annan internationell dag, nämligen den för Downs syndrom. Målet är att öka människors medvetenhet kring syndromet. För många människor innebär Downs fortfarande en lång rad frågetecken, och kännedomen om vad Downs innebär för de drabbades vardag är fortfarande liten. Få vet att många med Downs syndrom kan arbeta, klara av sin vardag, sällskapa och leva mycket ordinära liv.

Slutligen firar vi även världens skogar, och alla FN:s medlemsstater uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att vårda sina skogar och främja ett hållbart skogsbruk. Skogarna täcker över en tredjedel av jordens landmassa och spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringen. Omkring 1,6 miljarder människor och 2000 ursprungskulturer –för att inte tala om djur- och växtlivets mångfald- är beroende av skogarna för sitt uppehälle. Trots detta förstör vi precis de skogar vi är så beroende av och den globala skogsavverkningen fortsätter i alarmerande takt.

Den 21:a mars är därför en dag då vi kan fira både mångfald, våren, respekt för våra medmänniskor oavsett antalet kromosomer, olika kulturer – och vår natur.