Mänskliga rättigheter i Svensk utrikespolitik

Den svenska regeringen presenterade idag sina prioriteringar när det gäller mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Samtidigt lanserades årets rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i 197 av världens länder. Sverige är bara ett av två länder i världen som gör en sådan grundlig och offentlig redovisning.

Rapporterna baseras på underlag från Sveriges cirka hundra ambassader runtom i världen. De färdigställs sedan av Utrikesdepartementet i samråd med ambassaderna. Flera olika enheter inom

Rapporterna baseras i stor utsträckning på tillgänglig, offentlig information om de mänskliga rättigheterna, inklusive information från människorättsorganisationer såsom Amnesty, från andra länder, samt från FN – framförallt de kommentarer som riktats till enskilda länder av FN:s konventionskommittéer för mänskliga rättigheter.

Därtill tillkommer information från ambassadernas och departementets egna kontakter med aktörer i respektive land, inklusive myndigheter, FN-organ och organisationer som arbetar till skydd för de mänskliga rättigheterna.

Läs rapporterna på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.