”Inget om oss utan oss”

Roma girl in Ukraine. Flickr Steve Evans 2.0 Generic CC BY NC 2.0

Roma girl in Ukraine. Flickr Steve Evans 2.0 Generic CC BY NC 2.0

8.4.2015 – Romerna har inget ”eget” land, och är ingen homogen grupp, men det finns gemensamma symboler som de som vill och kan samlas och enas kring. Därför är den 8 april, romernas internationella dag, en viktig samlingspunkt för många. Romerna utgör idag Europas största minoritet, med en befolkning på omkring 10-12 miljoner människor.

FN:s specialrapportör för minoritetsfrågor, Rita Izsák, uppmanar idag till starkt och konkret politiskt engagemang för att bekämpa fördomar mot romer, samt motverka den djupt rotade sociala och strukturella diskriminering som fortsätter att tära på romers mänskliga rättigheter.

Izsák betonar även vikten av att gå vidare från ”problemet med romerna” och istället fokusera på deras rättigheter, minoriteters rättigheter och placera dessa centralt i all nationell politik och dess implementering.

Flag of the Romani people”Diskrimineringen gentemot romer tar sig uttryck på så många olika sätt, från tyst likgiltighet till hatpropaganda och våld riktat mot såväl individer som hela samhällen”, säger Izsák i sitt uttalande. ”Dessutom har den ökande populismen och extremismen i många länder fördjupat klyftan och ökat stigmatiseringen av romer. Detta har lett till allmänhetens känslotrötthet och en ny våg av oacceptabla myter om romers kriminalitet och underlägsenhet.”

Izsák uttrycker vidare sin oro över bristen på romsk representation i lokala, nationella och internationella beslutsfattande organ, speciellt inom de institutioner som specifikt etablerats för att trygga och förespråka deras rättigheter.

”Idag finns ett aldrig tidigare skådat antal av romska intellektuella, proffessionella och aktivister. Därför måste sloganen ”inget om oss utan oss” placeras centralt i kampen för romers rättigheter”, avslutar Izsák.

I Sverige är Katarina Taikon känd som en av de största kämparna för bland andra svenska kalderashromernas (svenska zigenarnas) rättigheter till bostäder och skolgång under 1900-talet.

UNRICs relaterade länkar:

UNRICs faktablad om mänskliga rättigheter
Romska riksorganisationer
FN:s regionala arbetsgrupp för romer
Aftonbladets artikelserie ”Tiggarna