Mellanösterns största vaccinationskampanj skyddar 25 miljoner barn

En pojke som flytt med sin familj från Aleppo i Syrien till Turkiet, får en dos poliovaccin. Foto: © UNICEF/Yurtsever

En pojke som flytt med sin familj från Aleppo i Syrien till Turkiet, får en dos poliovaccin. Foto: © UNICEF/Yurtsever

2.8.2014 – De goda nyheterna är att 25 miljoner barn under fem år har vaccinerats i sju länder, under 37 omgångar, under den första fasen av den största vaccinationskampanjen mot polio i Mellanösterns historia.

De sämre nyheterna är att täckningen för vaccinering mot polio i Syrien minskat dramatiskt, från i genomsnitt 99 procent till 52 procent. Minst 60 procent av Syriens sjukhus har förstörts eller skadats, och mindre än en tredjedel av landets ambulanser fungerar i dagsläget. Utrustning för vaccinationer, servicefordon och utrustning för att upprätthålla kylkedjan har skadats, förstörts eller förlorats.

Enligt en Unicef– och WHOrapport är orsakerna att polio åter upptäckts i Syrien efter 14 år bland annat att rutinvaccineringen har avbrutits, allvarliga skador på Syriens hälsoinfrastruktur åsamkats, konstanta flyktingströmmar inom Syrien och över landets gränser försvårat arbetet, och att man inte lyckas vaccinera barn på grund av det pågående våldet.

Men trots stora utmaningar var den första vaccineringsomgången omfattande och snabb.

”Detta till stor del tack vare tusentals obesjungna hjältar – hälsoarbetare och frivilliga som under svåra och farliga förhållanden gjorde sitt allt för att nå barnen med poliovaccin”, säger Maria Calivis, UNICEFs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika.
Mer än 6,5 miljoner syriska barn är nu i stort behov av livräddande humanitär hjälp. 38 fall av polio har bekräftats (varav två i Irak) och 765 000 barn i Syrien lever i områden som är svåra att nå på grund av konflikt och restriktioner.

I mitten av juli nådde FN-organ fram till befolkningen i Mouadamiyah al-Sham nära Damaskus – ett viktigt och välkommet genombrott när det gäller tillträdet för humanitär hjälp i Syrien. Senast UNICEF kunde nå barnen i staden var 2012. Den Syriska Röda Halvmånen och hälsoministeriet tillhandahöll 1 000 doser poliovaccin, och lika många doser mässlingsvaccin för barnen.

Tidigare under våren påbörjades även den första nationella vaccinationskampanjen i Irak sedan polio bekräftades i landet den 30 mars. Det var första gången på 14 år som polio påträffas i Irak.

Polio kan utrotas en gång för alla

År 1988, då det globala programmet för utrotning av polio initierades, förlamade polio 350 000 människor årligen. Sedan dess har poliofallen minskat med mer än 99 % och antalet länder med endemisk polio har minskat från 125 till 3.

Resultaten är fantastiska, men hotet mot det globala samhället består i och med att polioviruset överförs i länderna med endemisk polio och sedan sprids vidare, samt att konflikter försvårar vaccineringsarbetet. Dessutom finns en risk att vaccin-härledd polio sprids. De tre länderna där polio fortfarande orsakar ett stort problem är Afghanistan, Nigeria och Pakistan.

Enligt rapporten är följande insatser kritiskt nödvändiga för att stoppa spridningen i Mellanöstern:

•    Obehindrat tillträde måste beviljas omedelbart till barn under fem år som är svåra att nå i Syrien
•    Hälsoarbetare måste garanteras säker färd och medicinska fordon och annan viktig utrustning för kylkedjan måste skyddas
•    Att höja medvetenheten om polio och behovet av att vaccinera alla barn under fem år i regionen flera gånger
•    Säkra finansiering för att genomföra upprepade vaccinationsomgångar innan slutet av 2014

UNRIC:s relaterade länkar:
Artikel: Fem dagar – tjugo miljoner vaccin https://unric.org/sv/aktuellt/26495-5-dagar-tjugo-miljoner-vaccin