Mobiler revolutionerar kampen för mänskliga rättigheter

filming

filming

27.5.2015 – “Plötsligt blir helt vanliga medborgare människorättskämpar. Idag kan de dokumentera övergrepp själva. De tar ställning för sina egna rättigheter.”

Så beskriver Sarit Michaeli, talesperson för organisationen B’Tselem den förändring som mobiltelefonerna – och deras kameror – haft i kampen för mänskliga rättigheter.

Med några enkla klick eller svep med tummen är det i dag möjligt att dokumentera alla slags händelser på video – överallt i världen. Antalet mobilabonnemang är enligt den Internationella telekommunikationsunionen (ITU) idag lika stort som antalet människor i världen.

De många mobiltelefonerna har naturligtvis stort inflytande på människors möjligheter för att kommunicera med varandra – och för ett stort antal människorättsorganisationer har de haft en avgörande betydelse för deras arbete.

Mobilernas makt

Den israeliska organisationen B’Tselem dokumenterar kränkningar som begås av båda parter i konflikten mellan Israel och Palestina på Västbanken. Ett av organisationens nyckelverktyg är just videoklippen – ofta filmade av privatpersoner.

Photo Flickr Paul Stein Watching Them Back Creative Commons”En kamera ger inget magiskt skydd, men vi upplever i många fall att kamerans närvaro i sig tvingar alla parter att tänka om en extra gång innan de tar till våld”, berättar Sarit Michaeli.

För B’Tselem är det en stor fördel att kunna dra nytta av medborgarnas bidrag i arbetet för att dokumentera övergrepp, inte minst för att det stärker medborgarna själva – speciellt dem som ofta är de mest sårbara.

”Mobiltelefoner och de sociala medierna ger ungdomar och kvinnor en chans som de aldrig annars skulle ha haft för att dokumentera övergrepp mot dem själva eller andra. De får sina röster hörda och en möjlighet att föra sin historia vidare. Vi talar om en verklig ”gamechanger”, som gör det möjligt att lägga press på regeringar, stärka människorättskampen och sprida vetskap om övergrepp. Vi har konkreta exempel på att vi fått folk frigivna efter ogrundade arresteringar”, förklarar Michaelis.

Förändringar i Kambodja

Även i Kambodja har de nya teknologierna fått inflytande i kampen mot myndigheternas övergrepp mot civilbefolkningen.

Cabodia crackdown. Photo Flickr Luc Forsyth 2.0 Generic CC BY NC 2.0”Vi distribuerar smarttelefoner och tränar medborgare i att använda dem för att dokumentera övergrepp till exempel under demonstrationer”, berättar Naly Pilorge från den kambodjanska människorättsorganisationen Licadho.

”I Kambodja är en stor del av befolkningen analfabeter, men alla har en smarttelefon. En video är kommunikation utan det skrivna ordet, och vi når på så vis ut till människor som vi aldrig annars skulle ha nått. Vi har till exempel kunnat dokumentera landgrabbing i Kambodja, som regeringen annars skulle ha fortsatt med ostraffat i åratal.”

Onlinerevolutionen

Photo Flickr Cyril Cavallé Creative CommonsDe nya möjligheterna för att filma övergrepp som begås mot en själv eller andra, är redan i sig en revolutionerande nyhet. Men lika revolutionerande är möjligheterna att sprida historierna och dokumentationen på de sociala medierna.
”Bara det stöd en enda ”like” utgör, kan ha ett enorm värde för de berörda”, säger Michaeli.

Och teknologins möjligheter är långt ifrån fullt utnyttjade. Michaeli förutspår att det i framtiden blir allt vanligare att händelser kan ses runtom i världen via livestream i realtid. På så vis riskerar människor inte att dokumentationen – eller sanningen – går förlorad, konfiskeras eller raderas från historien.

Källa: Världens Bästa Nyheter