FN lanserar samarbete med universitetsvärlden

Torsdag 18 november presenterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ett nytt initiativ för samarbete med universitetsvärlden, United Nations Academic Impact (UNAI).

“Förenta Nationerna förstår det enorma inflytande som innovation, idéer och forskning har. Vi försöker samla denna kraft för att bygga en bättre värld. En värld där kreativitet gör våra hem, samhällen och vår konsumtion mera socialt och miljömässigt hållbara, en värld där forskningen får den finansiering och det stöd som behövs för att bekämpa sjukdomar, förlust och förtvivlan, ” sade generalsekreteraren.

UNAI har redan över 500  medlemmar från 90 olika länder. Deltagarna förbinder sig vid tio principer som grundar sig på FN:s stadga, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt milleniemålen. Medlemmarna förväntas varje år förvekliga åtminstone ett project eller genomföra en aktivitet som stöder och främjar dessa principer.

Mera information om United Nations Academic Impact finns på webbplatsen http://academicimpact.org