Nya starka partnerskap behövs för att nå anti-fattigdomsmålet säger FN:s nya rapport.

BanMDG

BanMDG

20 september 2013- ”Det internationella samhället måste leva upp till det de lovat för att nå upp till det globalt beslutna målet mot fattigdom”, sade Generalsekreterare Ban Ki-moon igår då en ny rapport lanserades. Rapporten säger att trots anmärkningsbar förbättring hindras utvecklingen kring millenniemålen på grund av den ekonomiska regressionen.

”Nya stater och parter trappar upp sitt arbete. Men alla måste leva upp till det de lovat som officiellt bistånd, klimatfinansiering och inhemsk resursmobilisering”, sade Ban då MDG Gap Task Force Report rapporten lanserades i New York.

Raporten The Global Partnership for Development: The Challenge We Face, visar att utvecklingsländer fått mer tillgång till teknologi, exportmarknader och medicin samt skuldlättnader.

Ban Ki-moon noterade även taxan för exportvaror från utvecklingsländer gått ner medan mängden ökat. Vissa produkter från de minst utvecklade länderna exporteras utan skatt.
Tillgång till mobilteknik och Internet fortsätter växa och vissa mediciners pris har sjunkit, så som medicin för att behandla HIV/AIDS.  

“Dessvärre finns mycket jobb kvar”, sade Ban under lanseringen som tillfaller under 1000 dagar för att sporra millenniemålsens framsteg.

Vad vi såg ifjol är en global trend då kontrakt mellan Norr och Syd blivit svagare och viljan från Norr att stödja sjunkit”, sade Olav Kjørven, biträdande Generalsekreterare och Direktör för utvecklingspolitikbyrån vid FN:s biståndsprogram (UNDP).

”Det viktigaste i denna rapport är enligt mig att vi måste vända om”, sade Kjørven. ”Låt oss hindra eroderingen, låt oss gå framåt i stället för bakåt med biståndsstöd… och visa världen att vi är seriösa om vårt globala partnerskap fram till milstolpen år 2015.”

Enligt rapporten har flera viktiga mål nåtts eller kommer att nås fram till 2015 på grund av kollektiva ansträngningar av det internationella samhället, regeringar, privata sektorn, civilsamhället och andra aktörer.