Statsminister Reinfeldts anförande vid klimatmötet: Vi behöver ledarskap och beslutsamma åtgärder

“Följderna av klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot världens människor, ekonomier och vår planet”, sade statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt anförande vid FN:s klimatkonferens iI New York igår då  över 70 statschefer samlats i FN-högkvarteret för att lägga upp riktlinjer för FN:s stora klimatkonferens på Bali i december. Konferensen ”The Future in our Hands” samlade representanter från mer än 150 länder.

Vi behöver politiskt ledarskap för att vända utvecklingen och beslutsamma åtgärder för att förhindra att situationen försämras ytterligare. Den svenska regeringen ser klimatfrågas som en av de största politiska och miljömässiga utmaningarna under detta århundrade, sade Reinfedt.

På Balikonferensen ska världens ledare enas om vilket nytt internationellt avtal som ska gälla när Kyotoprotokollet löper ut 2012. Enligt tidsplanen ska det nya avtalet tas fram under hösten 2009, då Sverige är ordförandeland i EU.

”Låt oss enas om en konkret plan och tidtabell på Bali, låt oss arbeta inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Klimatförändringarna kommer att påverka oss alla och därför måste alla arbeta för en lösning. Låt oss inleda omfattande förhandlingar på Bali i december 2007 för att kunna nå ett globalt avtal i Köpenhamn i december 2009”, avslutade Reinfeldt.

Statsminister Fredrik Reinfeldts anförande vid klimatmötet.