Tolerans: under arbete

slideshow 51602

slideshow 51602

15 november 2013- Att växa upp är jobbigt. Man är osäker på dig själv och var man passar in, och som ett resultat av detta försöker många desperat vara ”normala” och passa in. I många situationer kan det vara svårt att vara annorlunda, vare sig man skiljer dig från mängden i fråga om hudfärg,hår, religion eller kläder. Vanligtvis blir det bättre med åren, men tiden kan kännas mycket, mycket lång ur ett osäkert barns eller tonårings perspektiv.

Trots den ökande mångfalden i våra samhällen växer intoleransen på många håll,inte minst på grund av den ekonomiska krisen. Vi måste tala ut, öka medvetenheten om tolerans och dess avsaknad eftersom vi endast tillsammans verkligen kan göra situationen bättre.

Den 16 november markerar FN den Internationella dagen för tolerans.

”Tolerans är den starkaste grunden för fred och försoning. I en snabbt förändrande värld har tolerans aldrig varit så viktig som nu. Inför den internationella dagen uppmanar jag nationella och samhällsledare, samt de som har inflytande på traditionella och sociala medier och bland jämnåriga, att omfamna tolerans och se det som ett band som knyter oss samman på vår gemensamma väg mot en fredlig, hållbar framtid”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt uttalande.

Tolerans är något vi alla kan arbeta för. Flera marginaliserade grupper i samhället utstår intoleransens konsekvenser på en daglig basis. Tolerans, enligt UNESCO, är varken överseende eller likgiltighet, det är respekt och uppskattning för den rika variation av kulturer vi har på vår jord.

Det är inte ovanligt att barns intolerans eller mobbning bortförklaras med uttalandet ”barn kan vara grymma”. Vad de vuxna ofta glömmer är att barn apar efter sina rollmodeller och lär sig av de vuxnas exempel. Världens mångfald i fråga om religion, språk, kultur eller etnicitet får aldrig vara en ursäkt för konflikter. Den skall vara en rikedom som gynnar oss alla. Idag är en bra dag att börja sätta ett gott exempel. 

Ytterligare länkar:

Declaration of Principles on Tolerance

Secretary-General’s Message for 2013

UNESCO Director-General’s Message for 2013