”Räck mig din hand, vi har samma väg att gå…”

hands

hands

20.12.2012 – I dagens sammanlänkade värld finns ett allt större behov för – och ökade möjligheter för – att göra den globala solidariteten ännu mer solid. Temat för den internationella dagen för solidaritet 2012 är det globala partnerskapet för delat välstånd.

”Årets internationella dag äger rum i en period av dramatiska förändringar. Människor runtom i världen kräver större politiska friheter, rättigheter och jämlikhet. Det globala, ömsesidiga beroendet av varandra fördjupar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och betonar att solidaritet är av största vikt för att lösa de problem dagens sammanlänkade värld möter.

Den internationella dagen för solidaritet firas den 20:e december varje år, en tid då många människor ser fram emot det nya året.

”Trots framsteg med millenniemålen måste vi intensifiera våra ansträngningar före 2015. Vi lägger även grunden för den så kallade post-2015 –agendan. Processen strävar till att vara inkluderande, och vi söker utvecklingsexperters och vanliga medborgares åsikter från överallt i världen”, förklarade Ban.

”Vi kan nå våra gemensamma mål om människor tillåts och kan delta i formuleringen och implementeringen av planer, politik och program som formar vår gemensamma framtid. På den internationella dagen för solidaritet uppmanar jag världens alla medborgare att hjälpa oss främja solidaritet som en global familj, och uppnå våra gemensamma mål.”