Samernas nationaldag firas 6 februari

Idag firar vi den samiska nationaldagen, det samiska folkets dag. Dagen firades första gången 1993 och är gemensam för alla samer oavsett i vilket land man bor. Datumet 6 februari är valt som en påminnelse om det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades

Urfolksdeklarationen antogs av FN:s generalförsamling den 13 september 2007. Enligt deklarationen har urfolken en oreserverad rätt till självbestämmande. Det betyder att samerna har rätt att fritt få avgöra sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Den innehåller också progressiva skrivningar gällande urfolkens rätt att äga, bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser.

Permanent Forum för ursprungsfolk är sedan 2002 ett FN-organ för ursprungsfolk.

Forumets webbplats

Sametingets webbplats