75 sätt som FN gör skillnad: Skyddar ozonlagret 29/75

75 sätt som FN gör skillnad på: 

Ozonlagret är ett skyddande lager som omger jorden och absorberar de skadliga ultravioletta strålningarna från solen. FN:s miljöprogram (UNEP) och Meterologiska världsorganisationen (WMO) har varit viktiga aktörer i att skapa medvetenhet om ozonlagret. År 1987 undertecknades Montreal-protokollen för att skydda ozonlagret genom att fasa ut produktionen av skadliga gaser. Sedan dess har länder ersatt skadliga kemikalier med mindre skadliga alternativ, något som har gjort att miljoner människor har sluppit drabbas av hudcancer.

Ozon-sekretariatet håller till i Nairobi, Kenya, och delar lokaler med FN:s miljöprogram. De ansvarar för att både Wien-konventionen för att skydda ozonlagret och Monreal-protokollen följs. De samlar också in data och information om produktion och användning ac ozonnedbrytande ämnen (ODS), och de ger regeringar, organisationer och individer insikt i hur de kan skydda ozonlagret.