Svenska FN-förbundets blogg igång

copy-header 1000x288 blogg

copy-header 1000x288 blogg

19.3.2013 – Svenska FN-förbundet hälsar alla välkomna till FN-bloggen. På bloggen kommer du att hitta tankar och åsikter om aktuella FN-relaterade frågor i stort och smått.

FN-bloggen är ytterligare ett sätt att sporra till en bredare diskussion om FN i Sverige och Sverige i FN. Skribenterna är Aleksander Gabelic och Linda Nordin, ordförande respektive generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Bloggpremiären sker i direkt anslutning till lanseringen av vår idéskrift ”FN behöver starkare svenskt stöd”. Det är FN-förbundets bidrag till en förnyad diskussion om FN:s behov och hur Sverige kan bidra till att göra FN bättre och starkare.

FN-bloggen är ytterligare ett sätt att sporra till en bredare diskussion om FN i Sverige och Sverige i FN.  Följ den gärna och delta i debatten!