Mål och åtgärder för en hållbar framtid i centrum för Rio +20 –förhandlingar

New York, 29.5 – Med mindre än en månad kvar tills Rio +20, startar den följande och sista rundan av mellanstatliga förhandlingar på FN:s högkvarter i New York från 29:e maj till 2:a juni. Målet är att arbeta fram ett slutdokument för FN:s stora konferens för hållbar utveckling.

Denna sista runda beslöts om tidigare denna månad för att ge förhandlarna ytterligare möjligheter att avancera i sina samtal och uppnå ett utkast för slutdokumentet för Rio +20, som kommer att gå av stapeln den 20.-22. juni i Rio de Janeiro.

Under en av de senaste tematiska debatterna i FN:s generalförsamling, uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och övriga deltagare länder att skrida till åtgärder gällande ett antal viktiga globala frågor, för de kommande generationernas bästa.

”Världen observerar oss”, sade Ban Ki-moon. “Människor – unga och gamla – kräver åtgärder. Det är dags för oss att fokusera på det som verkligen är viktigt. Det är dags för en gemensam ståndpunkt, för vår planets och våra barns skull”.

Foto: UN Photo/JC McIlwaine