FN-experter avslutar bedömning av skador efter översvämningarna på Balkan

DSC7202

 DSC7202

30.5.2014 – Efter tio dagar av fältarbete har FN:s expertteam avslutat sin bedömning av konsekvenserna och skadorna efter en av de värsta naturkatastrofer som drabbat Serbien på 120 år.

Expertteamet, som kallades in av den serbiska regeringen, kommer att överlåta sin rapport till regeringen och dess slutsatser kommer att tjäna som grund för den givaronferens som den franska regeringen kommer att stå värd för i Paris. Konferensens mål är att koordinera det internationella samfundets respons efter översvämningarna på Balkan.

De kraftiga översvämningarna krävde 51 offer i Serbien, och 4 saknas fortfarande. 30 000 har fördrivits från sina hem. Översvämningarna och jordskreden har förstört tusentals hem och orsakat ofattbar förödelse för det agrara landets infrastruktur.

Aleksandar Vučić, Serbiens premiärminister, har tackat FN:s generalsekreterare för den ”ovärderliga insats som FN:s team bidragit med” då han i sitt tal inför FN:s ekonomiska och sociala kommitté redogjorde för situationen. ”Förberedelserna för givarkonferensen är igång och vi ser FN:s ledande roll som central.”

”FN ser fram emot att arbeta med den serbiska regeringen inför givarkonferensen”, säger Irena Vojackova-Sollorano, FN:s koordinator i Serbien.
FN:s expertteam anlände till Serbien inom 36 timmar efter översvämningarna. UNDAC, FN:s kontor för bedömning och samordning vid katastrofer, står redo att ingripa direkt i det fall ett medlemsland drabbas av en naturkatastrof och behöver akut hjälp.

”Vi har sett förödelsen och med egna ögon konstaterat dess omfattning”, säger Vojáčková-Sollorano. ”Landet möter nu stora utmaningar och uppbyggandet kommer inte att vara lätt. Men det är viktigt att regeringen och landets invånare vet att de inte möter utmaningarna ensamma.

Den akuta humanitära krisen är nu över och fokus riktas istället på återuppbyggnadsarbetet. FN bidrog till den humanitära nödresponsen med att flyga in vattenreservoarer, generatorer, vattenreningssystem, 10 båtar samt ett stort förråd av energikex och livsmedel klara att konsumeras för den drabbade befolkningen.