Sverige ökar sitt stöd till Palestinaflyktingar

Den svenska regeringen meddelade på måndagen att bidraget till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA,  för 2008 kommer att uppgå till 252 miljoner kronor vilket innebär en ökning på tio miljoner kronor jämfört med ifjol.

”Detta generösa bidrag demonstrerar igen det stadiga stöd som Sverige visar UNRWA och de Palestinska flyktingarna”, sade UNRWA:s Generalkommissarie Laren AbuZays.”Sverige är en viktig samarbetspartner som bidrar med såväl ekonomiskt stöd som med engagemang.”

Sverige är den tredje största bidragsgivaren till UNRWA. Landet bidrog med 242 miljoner kronor till UNRWA:s allmänna fond år 2007 samt med 70 miljoner till organisationens krisarbete.

Mera om UNRWA