Syrien: vad kan DU göra?

syria

syria

Sedan oroligheterna i Syrien bröt ut i mars 2011, har över 300 000 människor flytt sina hem och sökt sig till trygghet i grannländerna Turkiet, Jordanien och Libanon. De som är svårast att hjälpa finns fortfarande kvar i Syrien och lever hos värdfamiljer eller på provisoriska tillflyktsorter. Hundratusentals flyktingar är beroende av UNHCR:s hjälp och deras värdars goda vilja för att överleva.

Nöden blir även större ju längre in på hösten vi kommer och vintertemperaturerna börjar göra sig till känna. UNHCR är i kamp mot tiden. I Jordanien, till exempel, där tusentals flyktingar är bosatta i tält, är medeltemperaturen från november till mars två grader Celsius. En vinterplan utvecklas, men även den behöver resurser och ekonomiskt stöd.

Tack vare alla som stödjer UNHCR, har livräddande skydd och bosättningar kunnat erbjudas, och hjälp och bistånd till tusentals flyktingar i dessa grannländer har kommit fram.

Inne i Syrien har UNHCR erbjudit akut ekonomisk hjälp åt fördrivna familjer för att de skall kunna hamstra de nödvändigaste basvarorna och söka skydd inom landet.

Många av de nyanlända syriska flyktingarna är totalt beroende av hjälp och humanitärt bistånd, och anländer ofta med inget annat än de kläder de har på sig. Med din hjälp kan UNHCR göra även mer för de tiotusentals syrier som flytt inbördeskriget.

http://donate.unhcr.org/syria?utm_source=general-donation-button&utm_medium=web&utm_campaign=SyriaCrisis