Tekniktaktik – tweets och tags för jämlikhet

Foto: Flickr / Flazingo Photos / Creative COmmons

Foto: Flickr / Flazingo Photos / Creative COmmons

27.5.2014 – Män och kvinnor är fortfarande långt ifrån jämställda, och även om stora framsteg gjorts, återstår en hel del grovjobb. UN Women, FN:s enhet för jämställdhet, har lanserat en ny årslång kampanj för olika aktiviteter som understöder jämlikhetssträvanden.

Kampanjens mål är att mobilisera regeringar och medborgare att visualisera en värld där jämlikheten är verklighet och delta i en global konversation för kvinnors egenmakt. Jämlikhetskampen är en del av millenniemålen, och då deadline närmar sig måste insatserna intensifieras om målet skall kunna uppnås.

Kampanjen startar med en global Tweetathon med deltagande grupper som FN, Lean In, Världsföreningen för kvinnliga guider och tjejscouter, Europeiska kvinnolobbyn, kvinnornas mediacenter och andra nationella och regionala experter.

De sociala medierna spelar en stor roll för att sprida kampanjens budskap, som kommer att publicera en global informationspunkt som gör olika röster hörda och belyser såväl människors personliga erfarenheter som kändisars insatser för jämlikhet.

Bl.a. kommer  webb-plattformen HeforShe att belysa framstående män som kämpar för kvinnors rättigheter och motarbetar våld mot kvinnor. UN Women kommer att stöda engagemanget genom sitt nätverk lokala kontor och lansera en Facebook-app kallad ”Close the gap”, överbrygga klyftan.

Kvinnor blir fortfarande diskriminerade överallt i världen, speciellt inom arbetslivet, och möter flera risker för sina liv, speciellt i utvecklingsländerna. Men våld inom hemmet utgör den klart största risken – 70 % av kvinnor dräps av sina män eller nära släktingar.

”Idag uppmanar jag alla att bli en del av lösningen”, sade chefen för UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka under kampanjens presstillfälle förra veckan. ”Föreställ er! Tillsammans kan vi göra jämlikhet verklighet.”

Beijing Carousel LetsGo jpg