Tobaksepidemin ökar varnar WHO

Trots medvetenhet om tobakens hälsorisker så ökar tobaksepidemin, varnar Världshälsoorgansiationen WHO I sin nya rapport. En av tio vuxna dör på grund av tobaksrök vilket gör tobak till den ledande dödorsaken som kan förebyggas i världen. Om utvecklingen fortsätter som nu, varnar WHO att dödsoffren fram till 2030 kommer det öka till 8 miljoner per år och detta århundrade kan tobaken döda en miljard människor, om utvecklingen inte bryts. 

Passiv rökning är också farligt och orsakar bland annat cancer och hjärtsjukdomar. Enligt WHO tvingas nästan hälften av världens barn andas in rökig luft vilket förvärrar astma och orsakar farliga sjukdomar.

I rapporten ger WHO förslag på sex åtgärder som varje land bör införa:
• Kartlägg och följ upp tobaksanvändning och effekten av insatser.
• Skydda människor från tobaksrök.
• erbjud hjälp sluta med tobaksanvändning.
• varna för tobakens hälsorisker.
• upprätthåll förbud mot tobaksreklam och -sponsring.
• höj tobaksskatterna.

Läs rapporten här: