Finland missade stolen i ”Hela havet stormar”

Sauli Niinistö Michelle Bachelet

Sauli Niinistö Michelle Bachelet

Finland förlorade sin stol i säkerhetsrådet till Luxemburg och Australien för perioden 2013-2014. Finland förde en aktiv kampanj, och enligt utrikesminister Erkki Tuomioja ”enades hela det finska samhället för att stödja vår kandidatur”. Trots detta var det finska utrikesministeriets ansträngningar inte tillräckliga.

Tarja Halonen, Finlands tidigare president, sade i början av oktober att även om man för en årslång kampanj, kan generalförsamlingens valresultat bli en överraskning. Man kan beräkna de säkra rösterna, och de som man tror sig vara nästan säkra, men det finns inga garantier.

Finland hade realistiska chanser att bli vald och kampanjen var lyckad, slutresultatet till trots. Alla de politiska partierna och den nuvarande samt de tidigare presidenterna enades i kampanjen. Finland stöddes även av de andra nordiska länderna. Trots detta vann Australien och Luxemburg över Finland med marginal. Även om Finland inte begick några verkliga misstag, har landet hemläxor framför sig.

”Finlands kampanj för ett av de icke-permanenta sätena i säkerhetsrådet var i sig en fantastisk möjlighet att bygga nya kontakter och stärka dem som redan existerar. Vikten av många regionala organisationer, till exempel, har blivit klar på ett helt nytt sätt. De nya nätverken måste bevaras”, sade ambassadören för Finlands ständiga representation i FN, Jarmo Viinanen.

Det är svårt att finna någon specifik orsak till Finlands förlust. Å ena sidan hade Australien och Luxemburg mer dynamiska kampanjer, och Australien hade även tio gånger mer resurser till sitt förfogande än Finland. Under kampanjen stängde Finland fler av sina diplomatiska säten, bland andra i Pakistan, och skar ner på sitt bistånd till Nicaragua. Dessa faktorer, samt Finlands inställning till Sydeuropa under eurokrisen, kan ha bidragit till slutresultatet.

Medlemskapet i säkerhetsrådet skulle ha gett Finland chansen att ta mer ansvar och stärka sin politiska expertis. Trots valresultatet förblir FN ett nyckelinstrument för Finlands multilaterala samarbete. Nästa gång Finland har en möjlighet att kandidera för en plats i säkerhetsrådet blir om 20 år. I väntan på nästa tillfälle får Finland fortsätta sitt aktiva FN-arbete på andra vis.