A-Ö Webbindex

UNESCO:s internationella dag mot våld och mobbning i skolan

Den 2 november uppmärksammar hela världen Unescos internationella dag mot skolvåld och nätmobbning – inklusive nätmobbning, och tar upp internationella problem kring våld i skolor och den ökande frågan om nätmobbning.

Dessa problem har en betydande inverkan på unga människors välfärd, hälsa och utbildning, och cybermobbning innebär specifika utmaningar. Den skiljer sig från traditionell mobbning genom att den sker online och ofta är anonym, vilket förstärker den skadliga effekten. Den kan inträffa utan förvarning, överskrida tid och plats, vilket gör det svårt för offren att skydda sig själva.

Att nätmobbningen sker digitalt gör att den kan spridas snabbt och finnas kvar, ofta utan offrets vetskap. Detta gör att offren känner sig hjälplösa och det kräver betydande engagemang av ansvarsfulla vuxna.

En flicka som håller i en telefon
Det är hög tid att #Stoppa Mobbning i skolor och online. 1 av 10 barn utsätts för denna form av våld. Foto: UNESCO

Det är viktigt att ta itu med detta problem och vidta konkreta åtgärder för att skydda utsatta grupper. Dagen mot skolvåld och nätmobbning den 2 november syftar till att främja säkra skolor genom att sprida medvetenhet.

Även om framsteg har gjorts krävs ett ihärdigt arbete för att garantera en trygg vardag för barn är fortsatta ansträngningar nödvändiga för att hjälpa både mobbare och de som blir mobbade. Det är viktigt att de vuxna säkerställer och tryggar ungas välfärd. Låt oss arbeta tillsammans för att uppnå en värld där alla barn kan få tillgång till utbildning av hög kvalitet i en stödjande miljö.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19