Ungdomars arbetsmöjligheter runtom i världen drabbas hårt av eurokrisen

youth

youth

Enligt en FN-rapport som gavs ut idag kommer arbetslösheten bland unga på global nivå att förvärras ytterligare då eurokrisens effekter gör sig till känna även i tillväxtekonomierna.

”Ironiskt nog förväntas ungdomsarbetslösheten sjunka endast i utvecklade ekonomier under de kommande åren, men denna utveckling följer den största ökningen av ungdomsarbetslöshet i alla regioner sedan krisens början”, sade Ekkehard Ernst, ledande auktoritet för en ny undersökning genomförd av FN:s internationella arbetsorganisation ILO.

 

Ungdomsarbetslösheten väntas sjunka gradvis från 17,5 % i år till 15,6 % år 2017. Arbetslösheten kommer då att fortfarande ligga på en mycket högre nivå än de registrerade 12,5 % år 2007, före krisen började.

Att siffrorna kommer att sjunka beror inte på en förbättring inom arbetsmarknaden, utan snarare på att ett ökande antal unga totalt drar sig undan arbetsmarknaden på grund av nedslagenhet, påpekade ILO i sitt nyhetsmeddelande. Dessa modfällda ungdomar räknas inte in bland de arbetslösa.

Enligt ILO löper unga människor tre gånger större risk än vuxna att bli arbetslösa, och över 75 miljoner unga runtom i världen är arbetssökande. Arbetsorganisationen har tidigare varnat för en ”ärrad” generation av unga arbetare som möter en farlig blandning av hög arbetslöshet, ökad inaktivitet och riskfyllt arbete i utvecklade länder, såväl som ihållande och hög arbetsfattigdom i utvecklingsländer.