Fred kan inte lämnas i endast politikers händer

Ken Douglas 2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0 3

Ken Douglas 2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0 3

20-21.9.2014 – Att säkra internationell fred är en av FN:s grundvalar. Men krig och konflikt förblir dessvärre vardag för miljoner människor runtom i världen då 2014 fortfarande bevittnat ett sällan tidigare skådat antal kriser, oroshärdar och krig.

Den internationella dagen för fred den 21 september kommer därför kanske lägligare än någonsin och ger alla och en var chansen att stärka och hylla målet för världsfred.

Det handlar inte om en utopi, utan en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns i deklarationen för folkens rätt till fred. Temat för i år är just ”folkens rättighet till fred.”

”Vår organisation vilar på löftet om att rädda kommande generationer från krigets fasor. Vi har gjort många framsteg, men mycket arbete återstår”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. I sin strävan att trygga freden runtom i världen arbetar FN-sändebud för att lösa kriser och förhandla lösningar för konflikter.

”Fred, en förutsättning för mänskliga rättigheter, är alltför viktigt för att lämnas endast i politikers händer. Därför måste allmänhetens deltagande i beslutsfattningsprocesserna tryggas så att en verkligt demokratisk och inklusiv världsordning kan bli verklighet”, sade FN:s oberoende expert Alfred de Zayas, och uppmanade det civila samhället att bli mer involverat i globala nedrustningsprocesser.

FN:s fredsbevarande styrkor är kanske den mest kända symbolen för FN:s arbete för fred. Idag finns det 16 olika fredsbevarande operationer i världen och en speciell politisk mission, totalt med personal från 122 olika länder.

”Inför den internationella fredsdagen uppmanar jag det civila samhället runtom i världen att ta en aktivare roll för att främja en fredlig förändring i sina respektive samhällen. Staters militära budget måste riktas in på utbildning, hälsovård, arbeten och fredliga industrier istället, och på så vis stärka rättssamhället och administrering av rättvisa”, sade de Zayas.

fredsbevaringAv män och kvinnor i fredens tjänst arbetar 83 327 för fredsbevarande trupper och som militärobservatörer, 11 420 i polisstyrkor och 5 323 som internationella civiltjänstemän. Dessutom arbetar 11 954 lokalt anställda och 1798 FN-volontärer likaså i fredsoperationer runtom i världen.

För att öka medvetenheten och sprida fredsbudskapet har FN även nominerat tolv FN-sändebud för fred.

Dessa sändebud har en speciell roll genom sin offentliga person och sina kontakter till medierna, publiken och intresse för humanitärt arbete. Den senaste medlemmen i fredsteamet är kändisen Leonardo DiCaprio.

”Jag upplever att det är en moralisk plikt att tala ut under denna punkt i den mänskliga historien – det är dags för aktion”, säger DiCaprio.

imgjapDen internationella dagen för fred har firats sedan 1982 och utlyses varje år då fredsklockan ringer på FN:s högkvarter i New York – en klocka som donerades av Japans FN-förbund som en påminnelse om krigens offer. På ena sidan finns en inskription på japanska som lyder ”länge leve världsfreden.”

”Historien har visat oss att regeringar och stater åter och åter igen snubblar in i krig på grund av eskalerande retorik”, konkluderade de Zayas. ”Det är en nobel funktion för en av de noblaste internationella organisationerna att bana väg för fredliga förhandlingar och bistå politiker att avstå från stridslystnad – och bära i minnet att krigshetsande står i strid med artikel 2(4) i FN-stadgan och artikel 20 i FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter.”

Delta i debatten med hashtag #PeaceDay.
Mer information om dagen hittar du
här. 

fred