Världshavsdagen firas 8 juni

FN:s generalförsamling har i resolution 63/111 slagit fast den 8 juni som Världshavsdagen. Dagen (World Ocean day) började firas redan 1992 efter FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro men har nu blivit en officiell FN dag.

Dagen firas för att påminna om hur värdefulla våra hav är och årets tema är ”Våra hav, vårt ansvar”.