Vem bryr sig om toaletter?

Fotograf: Amanda Voisard Källa: UN Multimedia

… jo, 3,6 miljarder människor. För att de inte har en.

Vi borde alla bry oss mer om toaletter. Om du har en – var tacksam! Livet utan en toalett är ohygieniskt, farligt och ovärdigt.

Tystnaden kring den globala sanitetskrisen börjar sakta brytas, något som framgick i och med att de globala hållbarhetsmålen inkluderade sanitet i sin agenda. Det sjätte målet i Agenda 2030 kräver en universell tillgång till adekvat och rättvis sanitet och att alla ska ha tillgång till en toalett senast år 2030.

Mål 6 i Agenda 2030
Källa: UN Agenda 2030

Världstoalettdagen, eller World Toilet Day riktar uppmärksamhet till de 3,6 miljarder människor som lever utan tillgång till en hållbar och säker sanitet.

FN-dagen har firats sedan 2013, men etablerades redan år 2001 av World Toilet Organization. Varje år sätter FN:s samordningsmekanism för vatten och sanitet, UN Water, temat för Världstoalettdagen. I år är temat att ”värdera toaletter”.

Hälsorisker orsakade av sanitetskrisen

När vissa människor i ett samhälle inte har tillgång till säkra toaletter, är allas hälsa hotad. Bristande sanitet förorenar dricksvattenkällor, floder, stränder och grödor. Det orsakar också att dödliga sjukdomar sprids bland den breda befolkningen.

Globalt sett lever minst 2 miljarder människor med dricksvatten som är förorenat av avföring. Varje dag dör också över 700 barn under fem år av diarré som är kopplat till förorenat vatten, dålig sanitet och hygien.

Förorenat vattendrag
Fotograf: Alexander Schimmeck Källa: Unsplash

Tillgången till säker sanitet är viktig i en bredare bemärkelse. Det är avgörande för förverkligandet av alla mänskliga rättigheter. Toaletter är till exempel viktiga för att uppnå olika aspekter inom jämställdhet, utbildning, ekonomi och för miljön.

För varje dollar som investeras i grundläggande sanitet, sparas upp till fem dollars i medicinska kostnader och ökad produktivitet. Samtidigt skapas jobb i hela servicekedjan.

För kvinnor, tjejer och andra som menstruerar är toaletter i hemmet, skolan och på jobbet grundläggande för att de ska kunna uppnå sin fulla potential – särskilt under menstruation och graviditet.

Covid-19 har markerat det akuta behovet av att se till att alla har tillgång till god handhygien ytterligare. I början av pandemin kunde 3 av 10 människor inte tvätta händerna med tvål och vatten i sina hem världen över.

Så, vem bryr sig egentligen om toaletter? Svaret är enkelt: vi alla borde göra det!

World Toilet Day
Fotograf: Mark Garten Källa: UN Multimedia

Om du har en toalett har du 9 anledningar att tacka den:

  1. Den för bort kiss och avföring
  2. Den separerar avföring från dricksvatten och bevattningssystem
  3. Den upprätthåller vår värdighet
  4. Den skyddar oss från dödliga sjukdomar som kolera…
  5. …vilket hjälper oss att minska undernäring
  6. …vilket bidrar till att barn går i skolan…
  7. …och när det finns toaletter i skolor behöver flickor och andra som menstruerar inte stanna hemma när de har mens…
  8. …detta gäller såklart också på andra platser såsom arbetsplatser
  9. Att bygga toaletter och sanitetssystem skapar många jobb, 24/7, 365 dagar om året