Mens ska inte vara tabu

Menshygien och hälsa är viktig för sexualhälsan bland världens flickor och kvinnor. Utan tillgång till sanitetsprodukter kan de utsättas för infektioner och sjukdomar. Tillgång till mensskydd hjälper till att säkra välbefinnande och lika möjligheter för flickor och kvinnor. Att ha mens ska inte vara ett tabu, det handlar om mänskliga rättigheter. Fredag 28:e maj är Internationella Mensdagen.

En genomsnittlig kvinna får sin mens var 28:e dag och har den under 5 dagar. Det är därför den 28:e maj blivit Internationella Mensdagen. Syftet med dagen är att mens inte längre ska vara tabu och att informera både män och kvinnor om menstruation och vikten av menshygien.

Binda med mens
Foto: Alexander Sergienko/Unsplash.

På många håll är mens fortfarande stigmatiserat. Ibland tvingas flickor och kvinnor att bo avskilt under sin mens. Flickor missar skolan and många, både flickor och kvinnor missar viktiga möjligheter som gör att de aldrig kan nå sin fulla potential på grund av stigman kring mens.

Dålig tillgång till mensprodukter

Mensprodukter kan vara dyrt eller svårt att få tag på, en del använder tidningspapper, strumpor eller plastpåsar. Dålig menshygien kan leda till hälsorisker och kan kopplas till urininfektioner och infektioner kring reproduktionsorganen.

I en kampanjvideo för Förenta nationernas befolkningsfond (UNFPA) berättar en kvinna som tvingats fly från Syrien om sina erfarenheter. ”Det var svårt att få tag på feminina produkter,” berättar hon. ”När vi fick vår mens längs vägen var vi tvungna att bära kläder utanpå för att dölja det.”

”Vi kunde inte tvätta oss. Jag fick infektioner som jag påverkas av fortfarande,” förklarar hon i videon. Du kan se videon nedan.

Mens ska inte vara tabu

De flesta språk har olika kodord för att beskriva när en kvinna har sin mens. Lingonveckan, röda vågen, tant röd – listan kan göras lång. Det beror på rädslor och diskriminering, de verkliga problemen med mens.

Hälsa och välbefinnande kopplat till mens är nödvändigt för att nå ökad jämställdhet, att ta bort tabun och stigman kring mens är viktiga steg på vägen.

Mensdagen 2021Skam kring mens kan ha negativa effekter på den psykiska hälsan. Den kan få flickor och kvinnor att känna sig skamsen och osäker inför en helt normal biologisk process. Att få ha sin mens utan att känna rädsla eller skam och utan att behandlas som mindre värd eller mer sårbar ska vara en självklarhet.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) arbetar för att ge mensskydd och sanitetsprodukter till kvinnor i nöd. De stöttar sexual- och reproduktiva rättigheter för alla. Mens ska inte vara tabu.

Relaterade artiklar

Endometrios: Patienten blir inte alltid trodd

Endometrios: Vi måste sluta normalisera smärtsam mens

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19