Yemen: “Nedskärning av biståndet är en dödsdom” 

Guterres, Mark Lowcock. UN Photo

Trots detta är Jemens befolkning i stort behov av ökat bistånd för sin överlevnad. Med 1,7 miljarder dollar utlovat under förmiddagen – ett misslyckande att nå vad man vädjat om inför konferensen, 3,85 miljarder dollar. 

“Nedskärning av biståndet är en dödsdom” sade FN:s generalsekreterare António Guterres efter att konferensen avslutats. “Det bästa jag kan säga om dagen är att detta kan ses som en kontantinsats”. 

När han tackade de mest generösa givarna, uppmanade han samtidigt andra att ompröva sina beslut kring vad de kan bidra med för att “förhindra den värsta svältkatastrofen världen skådat på årtionden”. 

“I slutändan är den enda vägen till fred genom omedelbart nationellt eldupphör och med förtroendeskapande insatser följt av inkluderande Jemenledda politiska processer under Förenta Nationernas beskydd, stöttade av det internationella samfundet. Det finns ingen annan lösning” förklarade Guterres. 

“Förenta Nationerna står fortsatt i solidaritet med Jemens svältande folk”. 

 Hungersnöden ökar 

FN:s chef talade under konferensen om den överhängande svälten för 16 miljoner människor och han varnade för att “hungersnöden ökar i Jemen”. Han tillade att “det svåra lidandet omöjligt kan överdrivas”. 

Han visade upp en dyster bild av över 20 miljoner jemeniter i stort behov av skydd – särskilt kvinnor och barn. 

Ungefär två tredjedelar lider av matbrist, sjukvård eller andra förnödenheter. Samtidigt har omkring fyra miljoner tvingats lämna sina hem och hundratusentals ytterligare lever under hot. 

Ungefär 50,000 lever redan under svältlika förhållanden, omkring 16 miljoner riskerar att gå hungriga i år – de mest akuta fallen återfinns i konfliktområden. 

“Risken för storskalig svält har aldrig varit större” förklarade chefen för FN. “Startskottet har gått om vi vill hindra hunger och svält från att ta miljontals liv”. 

 Odrägliga förhållanden 

Förra året sade generalsekreteraren att konflikten dödat eller skadat över 2000 civila, ödelagt ekonomin och smulat sönder offentliga tjänster. 

Genom att nämna att knappt hälften av Jemens sjukhus är fullt fungerande pekade han Covid-19 pandemin som “ytterligare ett dödligt hot i ett land som kämpar mot svåra hälsoutmaningar”. 

“För de flesta människor är livet i Jemen odrägligt”. 

Ansträngningarna har gett resultat 

Sverige tillsammans med Schweiz var arrangör av givarkonferensen och Sveriges biståndsminister Per Olsson Fridh håller med FN:s generaldirektör om att situationen i Jemen är svår “Vi trodde kanske att situationen inte kunde bli värre i Jemen men den har blivit det.sade han till Sveriges Radio. 

Summan blev inte den som FN efterfrågat men den ska vara bättre än vad arrangörerna trott. ”Det betyder att våra ansträngningar att få världen att förstå att vi kan förhindra svälten i Jemen har gett resultat”. 

Konferensen riktar åter världens blickar mot Jemen och kan på sikt kan få betydelse för nya försök att förhandla fred i Jemen. “Förutom det humanitära arbetet måste vi ta ytterligare steg för att fullfölja fredsansträngningarna” berättade biståndsministern.