A-Ö Verkkosivun hakemisto

SDG

Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on maailman kunnianhimoisin ohjelma kestävä kehityksen takaamiseksi. 17 tavoitetta on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.